SCM music player

yüzü uzakolan

image

nisan 2014 - lyon

Gözler mi? Tavana dikili, hayır, pencereye 
Yağmalar, sürgünler, yangınlar içinde 
Çünkü bu boşluk; tüneller, çukurlar, kapkacak ağızları 
Mağaralar, denizler, gökyüzleri değil de 
Bu boşluk, o bir türlü dolduramadığımız, o 
Orman, dağ, kısacası evrenle.